Nízký odpor vs. cvičení s vysokou odolností při ztrátě tuku

Odolnost se používá při popisu pracovního zatížení nebo síly svalové kontrakce během cvičení. Typicky se trénink na odolnost týká silových tréninkových aktivit, jako je vzpírání, cvičení odolných pásů nebo cvičení s využitím vaší tělesné hmotnosti jako odpor, jako je to, jak se vyvíjíte. Nicméně, můžete také změnit svůj odpor, když děláte některé kardio cvičení, jako je zvyšování rychlosti při jízdě na kole, běhu do kopce nebo pomocí zápěstí a kotníku závaží při chůzi.

Vaše tělo uchovává všechny extra kalorie, které jíte jako tuku do tukové tkáně. Pokud tedy jíte více kalorií než vaše tělo potřebuje energii, získáte váhu. Když vaše tělo nedostane dostatek kalorií z jídla, začne spalovat skladovaný tuk pro energii. Jedním z dobrých způsobů, jak zvýšit energetickou náročnost vašeho těla, je cvičení. Odpor, který použijete při cvičení, ovlivní množství tuku, který spálíte.

Typickým způsobem, jak zvýšit odolnost proti cvičení, je používání vážení ve vašem tréninku. To také znamená, že spálíte více kalorií ve stejném čase, protože čím více váhy se vaše svaly potřebují pohybovat, tím více energie, kterou používají. Například při jízdě do kopce při rychlosti 3,5 km / h po dobu 30 minut spálí 354 kalorií pro osobu s hmotností 130 liber. Když stejná osoba provádí totéž cvičení při plnění hmotnosti 10 až 20 liber, výdaje se zvyšují na 443 kalorií.

Typicky, čím vyšší je vaše cvičení, tím nižší trvání cvičení. Například, když děláte trénink s vysokou odolností, používáte těžké závaží a děláte tak méně opakování, zatímco opak pro cvičení s nízkým odporem. Typický počet opakování pro trénink s vysokou odolností je osm až 12 opakování a pro trénink s nízkou odolností je to 15 až 20 opakování.

Obecně platí, že zvyšováním odolnosti při cvičení se budete spálit více kalorií. Je tomu tak proto, že čím větší je vaše odolnost, tím více svalových vláken, které potřebujete k použití, a tím i více energie, kterou potřebujete k dosažení svalové kontrakce. Nicméně, i když to vyžaduje méně energie na smyčku vaše svaly s nižším odporem, můžete provádět více opakování a cvičení pro delší trvání, což zvýší vaše celkové výdaje na energii. Trénink s nízkým odporem s opakovaným opakováním nevypaluje více tuku než trénink s vysokou odolností při nižších opakováních.

Množství kalorií, které spálíte během cvičení, závisí na intenzitě cvičení, délce trvání cvičení a tělesné hmotnosti. Čím více kalorií spálíte během cvičení, tím více tuku ztratíte. Výcvik s vysokou odolností spálí více kalorií než trénink s nízkým odporem, který se provádí za stejnou dobu. Pokud máte jen čas cvičit několik minut denně, měli byste dělat vysoce odolné a vysoce intenzivní cvičení spálit více kalorií a optimalizovat ztrátu tuku.

Základní informace o spalování tuku

Cvičení s nízkým a vysokým odporem

Odolnost a opakování

Odpor a kalorie

Závěr